Chân dung Anh hùng nước Nga vừa được bổ nhiệm Tư lệnh Hải quân

Google News

Đô đốc Alexander Moiseev được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh mới của Hải quân Nga, Phó đô đốc Konstantin Kabantsov thay thế đứng đầu Hạm đội phương Bắc và Phó đô đốc Sergei Pinchuk trở thành Tư lệnh Hạm đội Biển Đen.

 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-2
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-3
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-4
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-5
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-6
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-7
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-8
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-9
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-10
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-11
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-12
 • Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-13
Lý Thùy (Tổng hợp)