Chasov Yar đang sụp đổ, sắp đến thời khắc quyết định

Google News

Những trận giao tranh ở thành phố Chasov Yar đang diễn ra ác liệt, quân Nga quyết tâm đột phá, còn quân Ukraine liên tiếp tung lực lượng dự bị tới đây; nhưng thời khắc quyết định của Chasov Yar đang đến.

 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-2
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-3
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-4
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-5
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-6
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-7
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-8
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-9
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-10
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-11
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-12
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-13
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-14
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-15
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-16
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-17
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-18
 • Chasov Yar dang sup do, sap den thoi khac quyet dinh-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Geroman, Avia.pro)