Chasov Yar rung chuyển, bom nhiệt áp gây thương vong nặng cho Ukraine

Google News

Chasov Yar vẫn là “tâm chấn” của xung đột Nga-Ukraine trong mấy ngày qua; các loại vũ khí hạng nặng của Nga đã được sử dụng tại đây, trong đó có bom nhiệt áp, gây cho quân Ukraine phòng ngự thiệt hại nặng nề.

 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-2
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-3
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-4
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-5
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-6
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-7
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-8
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-9
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-10
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-11
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-12
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-13
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-14
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-15
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-16
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-17
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-18
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-19
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-20
 • Chasov Yar rung chuyen, bom nhiet ap gay thuong vong nang cho Ukraine-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Sohu)