Checkpoint Charlie: "Điểm nóng" nhất châu Âu trong Chiến tranh Lạnh

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Tại Checkpoint Charlie, quân đội Mỹ và Liên Xô từng kéo xe tăng dàn quân cách mặt nhau chỉ vài chục mét, sẵn sàng khai hỏa vào đối phương bất cứ lúc nào.

 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie:
 • Checkpoint Charlie: