Chỉ huy tiểu đoàn Azov mất liên lạc, quân Nga tiến vào Azovstal

Chỉ huy tiểu đoàn Azov mất liên lạc, quân Nga tiến vào nhà máy thép Azovstal; quân Ukraine không còn đường thoát, vợ tiểu đoàn trưởng Azov cầu cứu.

 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-2
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-3
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-4
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-5
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-6
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-7
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-8
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-9
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-10
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-11
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-12
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-13
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-14
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-15
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-16
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-17
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-18
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-19
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-20
 • Chi huy tieu doan Azov mat lien lac, quan Nga tien vao Azovstal-Hinh-21
Tiến Minh