Chi tiết xe đặc chủng Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất khử trùng BV Bạch Mai

Tuấn Anh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Loại xe đặc chủng của lực lượng hoá học vừa tham gia khử trùng tại bệnh viện Bạch Mai được Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất và trang bị cho bội đội phòng hoá.

  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-2
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-3
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-4
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-5
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-6
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-7
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-8
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-9
  • Chi tiet xe dac chung Viet Nam tu nghien cuu, san xuat khu trung BV Bach Mai-Hinh-10