Chiến đấu cơ nào cũng có khuyết điểm và F-22 cũng không ngoại lệ

Bất kỳ máy bay chiến đấu tiên tiến nào cũng có những khuyết điểm, và F-22 của Mỹ cũng không phải là ngoại lệ.

 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-2
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-3
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-4
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-5
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-6
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-7
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-8
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-9
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-10
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-11
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-12
 • Chien dau co nao cung co khuyet diem va F-22 cung khong ngoai le-Hinh-13
Tiến Minh