Chiến dịch Bão táp Sa mạc: Những trận không đối không nảy lửa nhất

Dù các cuộc không chiến trong chiến dịch Bão táp Sa mạc thường diễn ra rất ngắn ngủi, tuy nhiên những bài học mà chúng mang lại là cực kỳ quý báu.

 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-2
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-3
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-4
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-5
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-6
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-7
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-8
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-9
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-10
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-11
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-12
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-13
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-14
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-15
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-16
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-17
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-18
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-19
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-20
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-21
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-22
 • Chien dich Bao tap Sa mac: Nhung tran khong doi khong nay lua nhat-Hinh-23
Theo Việt Dũng/ANTĐ