Chiến hạm LCS Mỹ diệt gọn mục tiêu bằng tên lửa NSM từ khoảng cách không tưởng

Theo Đan Nguyên/Đất Việt -

Chiến hạm LCS của Hải quân Mỹ vừa diệt thành công mục tiêu trên biển bằng tên lửa chống hạm tàng hình nhập ngoại.

  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-2
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-3
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-4
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-5
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-6
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-7
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-8
  • Chien ham LCS My diet gon muc tieu bang ten lua NSM tu khoang cach khong tuong-Hinh-9