Chiến thuật mới và tên lửa cũ của Houthi hạ F-15 của Arab Saudi

Mặc dù chỉ với tên lửa phòng không cũ, nhưng với chiến thuật linh hoạt, dân quân Hauthi đã bắn hạ thành công chiến đấu cơ F-15 của Không quân Arab Saudi.

 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-2
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-3
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-4
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-5
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-6
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-7
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-8
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-9
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-10
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-11
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-12
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-13
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-14
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-15
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-16
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-17
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-18
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-19
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-20
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-21
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-22
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-23
 • Chien thuat moi va ten lua cu cua Houthi ha F-15 cua Arab Saudi-Hinh-24
Tiến Minh