Chiến tích “lẫy lừng” của F-16, từng cứu mạng 52 lính đặc nhiệm Anh

Google News

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ có một sự nghiệp “lẫy lừng” từ khi ra đời đến nay; thậm chí một chiếc F-16 đã cứu mạng 52 lính đặc nhiệm Anh bị bao vây tại Iraq mà không cần phải phóng quả tên lửa nào.

 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-2
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-3
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-4
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-5
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-6
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-7
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-8
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-9
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-10
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-11
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-12
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-13
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-14
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-15
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-16
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-17
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-18
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-19
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-20
 • Chien tich “lay lung” cua F-16, tung cuu mang 52 linh dac nhiem Anh-Hinh-21
Tiến Minh (theo History)