Chiến trường Bakhmut quân Nga đã rút ra được bài học gì?

Quân đội Nga ban đầu đã tổn thất ở đây và học được hai bài học: Để chiến đấu trong đô thị, trước tiên phải chiếm giữ các tòa nhà và tầng hầm bị bỏ hoang.

 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-2
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-3
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-4
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-5
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-6
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-7
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-8
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-9
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-10
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-11
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-12
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-13
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-14
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-15
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-16
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-17
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-18
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-19
 • Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?-Hinh-20
Tiến Minh