Chiến trường Kherson: 40.000 quân Nga lặng lẽ mai phục

Google News

Trên chiến trường Kherson, Quân đội Ukraine tấn công ác liệt, nhưng đã vấp phải ổ phục kích với quy mô sư đoàn của quân đội Nga.

 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-2
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-3
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-4
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-5
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-6
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-7
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-8
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-9
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-10
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-11
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-12
 • Chien truong Kherson: 40.000 quan Nga lang le mai phuc-Hinh-13
Tiến Minh (tổng hợp)