Chiến trường Việt Nam đặt dấu chấm hết cho xe tăng bay của Mỹ

Trong cuộc đua vũ trang với Liên Xô, Mỹ đã cho ra đời dòng xe tăng nhảy dù, nhưng chiến trường Việt Nam lại là nơi kết thúc cho chiếc xe này.

 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-2
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-3
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-4
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-5
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-6
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-7
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-8
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-9
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-10
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-11
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-12
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-13
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-14
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-15
 • Chien truong Viet Nam dat dau cham het cho xe tang bay cua My-Hinh-16
Thái Hòa