Cho Su-34 tập hạ cánh trên đường cao tốc, Nga có toan tính gì?

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Các quốc gia thường cho chiến đấu cơ tập luyện cất- hạ cánh ngay trên đường cao tốc để phòng tình huống cuộc chiến khốc liệt, các sân bay bị đánh phá nặng nề. Mới đây Nga đã cho cường kích Su-34 tập hạ cánh ngay trên đường cao tốc. 

 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-2
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-3
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-4
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-5
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-6
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-7
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-8
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-9
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-10
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-11
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-12
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-13
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-14
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-15
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-16
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-17
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-18
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-19
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-20
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-21
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-22
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-23
 • Cho Su-34 tap ha canh tren duong cao toc, Nga co toan tinh gi?-Hinh-24