Choáng ngợp sức mạnh ngư lôi chính của tàu ngầm Kilo Hải quân Việt Nam

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Hiện tại, một trong những loại ngư lôi nguy hiểm nhất mà Việt Nam đang sở hữu là các ngư lôi 53-65. Các ngư lôi loại này hiện cũng được sử dụng làm vũ khí chính cho các tàu ngầm Kilo.

  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-2
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-3
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-4
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-5
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-6
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-7
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-8
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-9
  • Choang ngop suc manh ngu loi chinh cua tau ngam Kilo Hai quan Viet Nam-Hinh-10