Choáng: Phiến quân Houthi tự chế được tên lửa phòng không cực nguy hiểm

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Loại tên lửa được Houthi chế tạo là phiên bản tên lửa đất đối không xây dựng từ bản gốc là tên lửa không đối không R-73 do Nga sản xuất.

  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-2
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-3
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-4
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-5
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-6
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-7
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-8
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-9
  • Choang: Phien quan Houthi tu che duoc ten lua phong khong cuc nguy hiem-Hinh-10