Choáng: Trực thăng Chinook của Mỹ có thể "thồ" một lúc 6 lựu pháo M119

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Có trọng lượng chỉ 2,2 tấn mỗi khẩu, lựu pháo M119 có thể dễ dàng được cẩu đi bởi trực thăng Chinook, thậm chí là 6 khẩu cùng một lúc.

  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the
  • Choang: Truc thang Chinook cua My co the