Choáng với bom dẫn đường chống hạm được Đức trong CTTG 2

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Cấu tạo của bom dẫn đường Fritz X giống với một quả bom lướt, nó có các cánh được điều khiển để có thể lái quả bom tới đúng mục tiêu theo chỉ dẫn của xạ thủ bằng sóng vô tuyến.

 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-2
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-3
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-4
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-5
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-6
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-7
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-8
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-9
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-10
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-11
 • Choang voi bom dan duong chong ham duoc Duc trong CTTG 2-Hinh-12