Chưa kịp mừng, pháo Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị hủy diệt

Lầu Năm Góc thông báo gửi lô pháo M777 mới cho Ukraine "vì tính hiệu quả của chúng", nhưng Kiev chưa kịp mừng, số pháo Mỹ viện trợ đã bị Nga đánh vùi dập.

 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-2
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-3
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-4
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-5
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-6
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-7
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-8
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-9
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-10
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-11
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-12
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-13
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-14
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-15
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-16
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-17
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-18
 • Chua kip mung, phao My vien tro cho Ukraine da bi huy diet-Hinh-19
Tiến Minh