Chưa nhận tên lửa S-400, Ấn Độ đã có lý do để lo lắng

Việc tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ càng ngày càng chứng tỏ được khả năng qua mặt tên lửa S-400 khiến Ấn Độ thêm phần lo lắng.

 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-2
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-3
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-4
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-5
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-6
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-7
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-8
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-9
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-10
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-11
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-12
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-13
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-14
 • Chua nhan ten lua S-400, An Do da co ly do de lo lang-Hinh-15
Tiến Minh