Chuyện chưa biết về tiêm kích Su-27 hiện đại nhất Việt Nam một thời

Trong thập niên 1990, Việt Nam đã nhập khẩu 12 chiếc chiến đấu cơ Su-27 hiện đại từ Nga, là những chiến đấu cơ thế hệ 4 đầu tiên của Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc trong tình hình mới.

  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-2
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-3
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-4
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-5
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-6
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-7
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-8
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-9
  • Chuyen chua biet ve tiem kich Su-27 hien dai nhat Viet Nam mot thoi-Hinh-10
Hùng Dũng