Chuyện gì đang xảy ra với “siêu pháo” M777 của Mỹ tại Ukraine?

Hơn 10 khẩu pháo M777 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, đã bị phá hủy chỉ trong một ngày; Mỹ tháo gấp thiết bị định vị GPS khỏi pháo M777 viện trợ cho Ukraine. Chuyện gì đang xảy ra với “siêu pháo” của Mỹ?

 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-2
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-3
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-4
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-5
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-6
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-7
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-8
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-9
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-10
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-11
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-12
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-13
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-14
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-15
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-16
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-17
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-18
 • Chuyen gi dang xay ra voi “sieu phao” M777 cua My tai Ukraine?-Hinh-19
Tiến Minh