Cự ly tấn công 80km, UAV Lancet đã trở thành vũ khí tầm xa?

Google News

Với tầm hoạt động được nâng lên 80 km, UAV Lancet của Nga đã tiêu diệt máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine ở sân bay sát tiền tuyến, Lancet là vũ khí sắc bén trên không của Nga và chỉ tốn 20.000 USD để chế tạo.

 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-2
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-3
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-4
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-5
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-6
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-7
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-8
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-9
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-10
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-11
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-12
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-13
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-14
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-15
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-16
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-17
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-18
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-19
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-20
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-21
 • Cu ly tan cong 80km, UAV Lancet da tro thanh vu khi tam xa?-Hinh-22
Tiến Minh (theo Forbes, BM)