Cuộc phản công một giờ sáng, quân Nga vây chặt Rabotino-Verbovoe

Google News

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10/9, quân Nga tiến hành phản công ở hướng tây bắc Verbovoe, quyết đóng nắp vạc Rabotino-Verbovoe; Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine tiếp tục phải thay chỉ huy.

 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-2
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-3
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-4
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-5
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-6
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-7
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-8
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-9
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-10
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-11
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-12
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-13
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-14
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-15
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-16
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-17
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-18
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-19
 • Cuoc phan cong mot gio sang, quan Nga vay chat Rabotino-Verbovoe-Hinh-20
Tiến Minh (theo Topwar, Sohu)