Cuộc sống trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln Mỹ điều tới Trung Đông

Theo Hoàng Phạm/VOV -

Đầu tháng 5, tàu sân bay USS Abraham Lincoln được Mỹ điều tới Vùng Vịnh nhằm đối phó với nguy cơ tấn công tiềm tàng từ Iran.

 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-2
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-3
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-4
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-5
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-6
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-7
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-8
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-9
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-10
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-11
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-12
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-13
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-14
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-15
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-16
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-17
 • Cuoc song tren tau san bay USS Abraham Lincoln My dieu toi Trung Dong-Hinh-18