Cường kích MiG-27: Đứa con bị ruồng bỏ của Mikoyan

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Sau khi Liên Xô tan rã, hầu như tất cả các máy bay MiG-27 đều chịu số phận đi "ở đợ" cho các nước cộng hòa.

 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-2
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-3
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-4
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-5
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-6
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-7
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-8
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-9
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-10
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-11
 • Cuong kich MiG-27: Dua con bi ruong bo cua Mikoyan-Hinh-12