Cường quốc Hải quân mới nổi sắp vượt mặt Nhật, Trung ở Đông Á

Hàn Quốc đang cố gắng xây dựng một lực lượng hải quân hùng hậu với những khí tài hiện đại, tuy nhiên giấc mộng xưng bá của Hàn Quốc vẫn còn là một chặng đường dài.

 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-2
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-3
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-4
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-5
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-6
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-7
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-8
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-9
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-10
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-11
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-12
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-13
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-14
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-15
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-16
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-17
 • Cuong quoc Hai quan moi noi sap vuot mat Nhat, Trung o Dong A-Hinh-18
Tiến Minh