Đặc nhiệm GRU, Akhmata và bộ binh Nga đánh lớn tại Kleshcheevka

Google News

Trên hướng mặt trận phía nam Bakhmut, các đơn vị đặc nhiệm của GRU, “Akhmata” của vệ binh Chechnya và bộ binh cơ giới Quân đoàn 20 của Nga, đã không cho quân Ukraine tiếp cận tuyến đường sắt ở làng Kleshcheevka.

 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-2
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-3
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-4
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-5
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-6
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-7
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-8
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-9
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-10
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-11
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-12
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-13
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-14
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-15
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-16
 • Dac nhiem GRU, Akhmata va bo binh Nga danh lon tai Kleshcheevka-Hinh-17
Tiến Minh (theo Svpressa, RIA)