Đặc nhiệm nước ngoài sang Việt Nam học "độn thổ", Nga ra về tay trắng?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Lực lượng đặc công Việt Nam có những "ngón nghề" vô cùng đặc biệt và không ít lực lượng đặc nhiệm nước ngoài đã sang nước ta để học hỏi. Đáng tiếc là dù ta sẵn sàng "truyền nghề", tuy nhiên không phải ai cũng học được.

 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc
 • Dac nhiem nuoc ngoai sang Viet Nam hoc