Đài Loan mua F-16 giá trăm triệu USD, tư nhân Mỹ bán… 8,5 triệu

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Giá 8,5 triệu USD không phải cho phiên bản phục vụ thị trường tư nhân - mà được rao bán cùng toàn bộ hệ thống radar điều khiển hoả lực và chỉ cần lắp vũ khí vào là có thể sử dụng chiến đấu ngay.

  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-2
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-3
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-4
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-5
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-6
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-7
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-8
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-9
  • Dai Loan mua F-16 gia tram trieu USD, tu nhan My ban… 8,5 trieu-Hinh-10