Đại tá Không quân Nga chỉ cách tiêu diệt tiêm kích F-16 trên bầu trời Ukraine

Google News

Tiêm kích F-16 chuẩn bị xuất hiện trên bầu trời Ukraine, nhưng ngay từ thời điểm này, Nga đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với chúng.

 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-2
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-3
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-4
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-5
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-6
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-7
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-8
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-9
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-10
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-11
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-12
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-13
 • Dai ta Khong quan Nga chi cach tieu diet tiem kich F-16 tren bau troi Ukraine-Hinh-14
Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô