Dàn chiến cơ cực khủng trong biên chế Không quân Trung Quốc [P1]

Hiện nay, Trung Quốc chính là quốc gia sở hữu lực lượng không quân lớn thứ 3 trên thế giới, với rất nhiều chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất thế giới.

 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-2
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-3
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-4
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-5
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-6
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-7
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-8
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-9
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-10
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-11
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-12
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-13
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-14
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-15
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-16
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-17
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-18
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-19
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-20
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-21
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-22
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-23
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-24
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-25
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-26
 • Dan chien co cuc khung trong bien che Khong quan Trung Quoc [P1]-Hinh-27
Minh Hoàng