Dàn chiến cơ giúp Không quân Trung Quốc sánh vai Nga, Mỹ [P2]

Với số lượng và chất lượng cực kỳ đáng nể, dàn chiến đấu cơ trong biên chế Không quân Trung Quốc, có thể "ngồi chung mâm" với hai anh cả là Nga và Mỹ.

 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-2
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-3
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-4
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-5
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-6
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-7
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-8
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-9
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-10
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-11
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-12
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-13
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-14
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-15
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-16
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-17
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-18
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-19
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-20
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-21
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-22
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-23
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-24
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-25
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-26
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-27
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-28
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-29
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-30
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-31
 • Dan chien co giup Khong quan Trung Quoc sanh vai Nga, My [P2]-Hinh-32
Minh Hoàng