Dàn chiến cơ trụ cột của Không quân Trung Quốc hiện nay

Trong biên chế của Không quân Trung Quốc hiện tại, ba loại chiến đấu cơ dưới đây được coi là trụ cột, có số lượng cũng như khả năng chiến đấu đáng nể nhất.

 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-2
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-3
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-4
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-5
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-6
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-7
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-8
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-9
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-10
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-11
 • Dan chien co tru cot cua Khong quan Trung Quoc hien nay-Hinh-12
Trần Trân