Dân Kherson sơ tán, quân Nga đào hào quanh thành phố

Tình hình chiến sự tại khu vực Kherson của Ukraine đang tăng nhiệt hàng ngày, hàng chục nghìn người dân thành phố Kherson đi sơ tán, Quân đội Nga tổ chức đào hào quanh vành đai xanh của thành phố.

 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-2
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-3
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-4
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-5
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-6
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-7
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-8
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-9
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-10
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-11
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-12
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-13
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-14
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-15
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-16
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-17
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-18
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-19
 • Dan Kherson so tan, quan Nga dao hao quanh thanh pho-Hinh-20
Tiến Minh (tổng hợp)