Dàn tiêm kích Mỹ từng thảm bại khi tham chiến ở Việt Nam [P1]

Cả Liên Xô và Mỹ đều tung vào chiến trường Việt Nam những loại máy bay hiện đại nhất lúc bấy giờ, với mục đích đánh bại không quân của đối phương.

 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-2
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-3
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-4
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-5
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-6
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-7
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-8
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-9
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-10
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-11
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-12
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-13
 • Dan tiem kich My tung tham bai khi tham chien o Viet Nam [P1]-Hinh-14
Thái Hòa