Dàn vũ khí cực khủng Taliban mang ra duyệt binh tại Kabul

Cách đây ít ngày, Taliban đã tiến hành một cuộc duyệt binh tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Tất cả các khí tài xuất hiện đều thuộc về Mỹ hoặc Nga.

 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-2
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-3
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-4
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-5
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-6
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-7
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-8
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-9
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-10
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-11
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-12
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-13
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-14
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-15
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-16
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-17
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-18
 • Dan vu khi cuc khung Taliban mang ra duyet binh tai Kabul-Hinh-19
Minh Hoàng