Dàn vũ khí phòng không - không quân mạnh nhất trong tay Ukraine hiện nay

Dàn vũ khí phòng không - không quân mạnh nhất trong tay quân đội Ukraine hiện nay, thực tế lại toàn là vũ khí từ thời Liên Xô cũ.

 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-2
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-3
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-4
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-5
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-6
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-7
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-8
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-9
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-10
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-11
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-12
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-13
 • Dan vu khi phong khong - khong quan manh nhat trong tay Ukraine hien nay-Hinh-14
Tiến Minh