Dàn xe tăng Type 59 cổ lỗ của Trung Quốc liệu có còn hợp thời?

Mặc dù xe tăng Type 59 của Quân đội Trung Quốc đã lạc hậu trên chiến trường hiện đại, nhưng do số lượng của nó quá lớn, nên Quân đội Trung Quốc chưa thể loại bỏ và thay thế ngay bằng những xe tăng kiểu mới hiện đại hơn.

 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-2
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-3
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-4
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-5
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-6
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-7
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-8
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-9
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-10
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-11
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-12
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-13
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-14
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-15
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-16
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-17
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-18
 • Dan xe tang Type 59 co lo cua Trung Quoc lieu co con hop thoi?-Hinh-19
Tiến Minh