Đang thắng thế, tại sao thung lũng Panjshir lại sụp đổ trong một đêm?

Những ngày gân đây, dù bị Taliban siết chặt vòng vây, nhưng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) dựa vào lợi thế địa hình, vẫn giành được một số thắng lợi, nhất là trong việc tiêu hao sinh lực Taliban. Vậy tại sao chỉ trong trong một đêm họ lại sụp đổ?

 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-2
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-3
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-4
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-5
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-6
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-7
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-8
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-9
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-10
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-11
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-12
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-13
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-14
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-15
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-16
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-17
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-18
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-19
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-20
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-21
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-22
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-23
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-24
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-25
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-26
 • Dang thang the, tai sao thung lung Panjshir lai sup do trong mot dem?-Hinh-27
Theo Việt Hùng/ANTĐ