Đánh du kích bằng tên lửa: Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraine

Google News

Chiến thuật du kích của quân Ukraine, bằng cách sử dụng vũ khí tấn công “bất đối xứng”, đã nhiều lần gây tổn thất nặng nề cho quân Nga, tại sao lại thành công nhiều lần như vậy?

 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-2
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-3
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-4
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-5
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-6
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-7
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-8
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-9
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-10
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-11
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-12
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-13
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-14
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-15
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-16
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-17
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-18
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-19
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-20
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-21
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-22
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-23
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-24
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-25
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-26
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-27
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-28
 • Danh du kich bang ten lua: Chien thuat cuc ky kho chiu cua Ukraine-Hinh-29
Tiến Minh (theo Sina)