Đánh một trận, Mỹ bắt sống 2.000 quân Nhật giữa Thái Bình Dương

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trận đánh hiếm hoi trên đảo Saipan là trận chiến duy nhất Mỹ bắt sống được nhiều tù binh Nhật nhất trên Mặt trận Thái Bình Dương với khoảng 2000 tù binh Nhật ra hàng sau khi trận đánh kết thúc.