Đâu là chiến đấu cơ an toàn nhất của Không quân Ấn Độ?

Google News

Không quân Ấn Độ đang sở hữu nhiều loại chiến đấu cơ có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga và một chiếc máy bay trong số đó được đánh giá là rất an toàn.

 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-2
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-3
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-4
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-5
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-6
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-7
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-8
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-9
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-10
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-11
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-12
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-13
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-14
 • Dau la chien dau co an toan nhat cua Khong quan An Do?-Hinh-15
Lê Quang (Tổng hợp)