Điểm lợi hại của xe chiến đấu nhảy dù ZBD-03 Trung Quốc tự chế

Xe chiến đấu ZBD-03 Trung Quốc có thể đổ bộ xuống một địa điểm bất kỳ bằng dù hoặc khi máy bay đã hạ cánh, khi trong xe có hoặc không có lính đổ bộ. Khi tiếp đất, chỉ cần cắt dù là có thể bước vào chiến đấu được ngay.

  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-2
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-3
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-4
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-5
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-6
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-7
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-8
  • Diem loi hai cua xe chien dau nhay du ZBD-03 Trung Quoc tu che-Hinh-9
Hải Nguyên