Điểm yếu trong âm mưu biến Biển Đông thành căn cứ tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Nhiều năm qua, công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc chủ yếu phụ thuộc vào công nghệ của Nga và phương Tây, có tính chất sao chép, chắp vá; do vậy tàu ngầm Trung Quốc còn kém xa Mỹ, buộc Trung Quốc phải tìm các giải pháp, mới có khả năng đối đầu phương Tây.

 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-2
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-3
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-4
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-5
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-6
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-7
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-8
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-9
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-10
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-11
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-12
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-13
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-14
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-15
 • Diem yeu trong am muu bien Bien Dong thanh can cu tau ngam hat nhan Trung Quoc-Hinh-16