Đọ không lại B41, Mỹ gắn “mắt thần” lên súng chống tăng

Ánh Dương -

(Kiến Thức) - Trong khi Quân đội Nga vẫn trung thành với súng chống tăng RPG-7 (hay B41 ở Việt Nam) 60 năm qua, thì Mỹ vẫn đang đi tìm câu trả lời cho một loại vũ khí chống tăng cá nhân có thể đọ lại B41.

 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-2
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-3
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-4
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-5
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-6
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-7
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-8
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-9
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-10
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-11
 • Do khong lai B41, My gan “mat than” len sung chong tang-Hinh-12