Đòn tấn công bất ngờ của Hamas đánh thức tình báo Israel

Google News

Đòn tấn công bất ngờ của Hamas khiến Israel thiệt hại nặng nề; câu hỏi đặt ra là cơ quan tình báo Mossad của Israel đang ở đâu?

 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-2
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-3
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-4
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-5
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-6
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-7
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-8
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-9
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-10
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-11
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-12
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-13
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-14
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-15
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-16
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-17
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-18
 • Don tan cong bat ngo cua Hamas danh thuc tinh bao Israel-Hinh-19
Tiến Minh (theo Reuters, New York Times, Sohu)