Đơn vị tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam, ra đời từ những năm 80

Rất ít người biết rằng, vào những năm 80 của thế kỷ trước Việt Nam từng thành lập một Hải đội tàu ngầm và được đào tạo rất bài bản.

 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-2
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-3
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-4
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-5
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-6
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-7
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-8
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-9
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-10
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-11
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-12
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-13
 • Don vi tau ngam dau tien cua Viet Nam, ra doi tu nhung nam 80-Hinh-14
Quang Hưng