Đột nhập nơi Israel "hồi sinh" chiến đấu cơ mạnh nhất Trung Đông

Quốc Minh -

(Kiến Thức) - Nhà máy sửa chữa máy bay Yaa-22 của Israel với lịch sử gần 70 năm là nơi hồi sinh sức mạnh cho những chiến đấu cơ mạnh nhất Trung Đông.